sample-01

Innomus Sp. z o.o.

Spółka powstała w 2020 roku. Realizuje projekt zintegorowania zautomatyzowanego trenażera chodu z oprogramowaniem do analizy chodu w celu wprowadzenia go na rynek amerykański.

Naszym priorytetem

są nieustające starania, by nasze urządzenie pomagało jak największej ilości pacjentów. 

Naszą wizją

jest osiągnięcie statusu firmy obecnej na globalnym rynku zaawansowanych technologicznie urządzeń rehabilitacyjnych oraz takich, które pomogą  ludziom niepełnosprawnym i chorym w ich codziennym życiu.

Naszą misją

jest projektowanie i dostarczanie urządzeń skutecznych, bezpiecznych, o wysokiej jakości i optymalnym koszcie, które będą tworzyć nową jakość życia dla osób dotkniętych przez los.

Historia marki Prodrobot w skrócie:

  • 2011 – pierwszy prototyp dla 2 dzieci z MPD;  pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka
  • 2013 – powołanie spółki Prodromus w oparciu o środki z działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 zainwestowane przez JCI Venture z Krakowa
  • 2014 – Targi „Rehabilitacja” w Łodzi – prototyp wersji komercyjnej zaprezentowany publiczności
  • 2015 – zakończenie badań, uzyskanie certyfikatów, wprowadzenie urządzenia Prodrobot 1.0 na rynek
  • 2019 – pierwsze wdrożenie indywidualnego oprogramowania do analizy chodu i rozpoczęcie sprzedaży
  • 2020 – powołanie nowej spółki Innomus
  • 2021 – prace nad integracją urządzenia Prodrobot i systemu analizy tworzącego razem wersję Prodrobot 2.0