Prodrobot 2.0 zautomatyzowany trenażer chodu 
jest aktywnym wyrobem medycznym przeznaczonym do rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów z dysfunkcjami chodu.

Prodrobot 2.0 prezentuje unikalną koncepcję podejścia do terapii. Pozbawiony jest bieżni, a jednocześnie pozwala na regulowane odciążenie stawów pacjenta i odtwarza wzorzec ruchu w 6 stawach. Pozwala to na uzyskanie różnorodności ćwiczeń w ramach jednej konstrukcji. Wyposażony jest w liczne regulacje, które pozwalają na dopasowanie do każdego pacjenta indywidualnie. Obsługa odbywa się za pomocą panelu sterowania i jest bardzo prosta. 

PRODROBOT 2.0 MA ZASTOSOWANIE:
 • dla pacjentów dotkniętych paraplegią, 
 • przy udarach mających wpływ na upośledzenie chodu, 
 •  dla osób z chorobą Parkinsona ze spowolnieniem, sztywnością mięśniową i zaburzeniem motoryki chodu oraz zaburzeniami posturalnymi,  
 • w zaburzeniach chodu i postawy w polineuropatiach o różnych przyczynach (toksycznych, metabolicznych, czy o charakterze autoimmunologicznym jak zespół Guillaina-Barrego) z osłabieniem mięśni o różnym stopniu nasilenia do wiotkiego porażenia włącznie, 
 •  dla pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, w którym zaburzenia ruchowe polegają głównie na osłabieniu i spastyczności mięśni, 
 •  dla pacjentów z chorobami mięśni, takimi jak dystrofie mięśniowe z postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni,
 • przy pionizacji i inicjacji ruchu.
PRZECIWWSKAZANIA:

Dołożyliśmy wszelkich starań, by terapia Prodrobotem 2.0 była bezpieczna. Jednakże należy pamiętać o tym, że urządzenie nie zostało dostosowane do wszystkich przypadków medycznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące przeciwwskazania:

 • długość ortez nie dostosowana do długości kończyn pacjenta oraz rozmiar urządzenia do szerokości bioder,
 • masa ciała wyższa niż 50 kg,
 • znaczne przykurcze mięśniowe,
 • niestabilność kości (nieustabilizowane złamania, niestabilny kręgosłup, zaawansowana osteoporoza),
 • otwarte uszkodzenia skóry w okolicy kończyn dolnych, górnych i tułowia,
 • problemy krążeniowe · przeciwwskazania kardiologiczne,
 • pacjent niewspółpracujący lub agresywny, np. przejściowy zespół psychotyczny,
 • znaczne deficyty poznawcze, brak kontaktu werbalnego z pacjentem,
 • pacjenci leczeni przez dłuższy czas infuzjami dożylnymi,
 • wentylacja mechaniczna,
 • pacjenci ze skrajnie nieproporcjonalną długością kończyn i/lub kręgosłupa (np. dysplazje chrzęstno – kostne),
 • poważne zaburzenia naczyniowe w obrębie kończyn dolnych,
 • ogólnie pacjenci z zaleceniem leżenia w łóżku lub unieruchomienia z powodu np. zapalenia kości lub innych schorzeń zapalnych/zakaźnych,
 • artrodezy bioder, kolan, stawu skokowego,
 • aktywne implanty.

Prodrobot 2.0 wyposażony jest w oprogramowanie należące do grupy systemów informacji zwrotnej działającym w czasie rzeczywistym.

Pozwala na wizualizację przebiegu zabiegów terapeutycznych poprzez graficzne przedstawienie sił nacisku i ich rozłożenia na stopach pacjenta podczas ćwiczeń, a w szczególności na:

– obserwację online w czasie rzeczywistym sił ruchu pacjenta,

– obserwację online zgodności rzeczywistego ruchu z wzorcem chodu,

– pomiar prędkości ruchu w czasie rzeczywistym,

– obserwację asymetrii podczas analizy ruchu,

– korygowanie ruchu pacjenta w czasie rzeczywistym lub później,

– motywowanie pacjenta do włożenia większego wysiłku w aktywną terapię,

– obserwacji spastyczności w czasie rzeczywistym.