Charakter pracy z urządzeniami zrobotyzowanymi cechuje powtarzalność i możliwość osiągania dużej intensywności. Odpowiednio dobrana terapia pozwala skracać czas tworzenia nowych lub zastępowania starych, niepoprawnych wzorców poruszania. Prodrobot w sposób szczególny dedykowany jest do nauki poprawnego chodu, niemniej oferuje także inne potrzebne w codziennym życiu wzorce, jak na przykład wchodzenie po schodach lub przysiady.

W urządzeniu Prodrobot dostępnych jest 5 ćwiczeń, opracowanych w zgodzie z naturalnymi wzorcami chodu zdrowego człowieka. Wysoka intensywność i powtarzalność, którą może zapewnić tylko zautomatyzowana terapia, pozwala na uzyskanie w krótkim czasie efektów, jakie trudne są do uzyskania w tradycyjnej terapii.
Prodrobot porusza 6 stawami jednocześnie poprzez obejmy zastępujące ręce kilku współpracujących terapeutów precyzyjnie koordynując każdy ruch.
Intensywność przekłada się na skuteczność wytwarzania wzorców zapisywanych w układzie nerwowym pacjenta. Nieprawidłowe wzorce mogą być w krótkim czasie zastąpione nowymi, zgodnymi z wzorcem ruchu zdrowego człowieka.