Nasz robot …

… pomaga w utrzymaniu ogólnego właściwego stanu pacjenta. Poprzez pionizowanie i intensywny ruch wzmagają się czynności fizjologiczne i poprawia się krążenie, szczególnie u osób trwale leżących lub poruszających się na wózku inwalidzkim. Mimo, że ćwiczenia są co do zasady bierne, Prodrobot w rękach dobrego terapeuty staje się narzędziem, które potrafi spowodować, że pod koniec kilku dziesięciominutowego zabiegu zarówno pacjent, jak i terapeuta mogą się solidnie zmęczyć.