Precyzyjnie odwzorowany schemat chodu zdrowego człowieka wykonywany przez urządzenie jest przenoszony na układ nerwowy pacjenta. Wzorce pozyskano i zweryfikowano na systemie Vicon 3D . Eksperckie badanie potwierdziło zgodność ruchów urządzenia z wzorcami ruchu zdrowego człowieka.

Kategorie: